ให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ

บริษัท แอร์โฟล แคลลิเบรชั่น จำกัด

เป็นหน่วยงาน จัดจำหน่ายและให้บริการสอบเทียบ maintenance  & Adjust และเปลี่ยนอะไหล่
โดยทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์กว่า 30 ปี  ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
โดยให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน ทั่วประเทศ บริการสอบเทียบโดยตามมาตรฐานสากล
และมาตรฐานผู้ผลิต European standard : EN 12469 , Australian Standard : 1807 ,
ANSI/ASHRAE Standard : 110-1195 , NSF/ANSI 49

คุณวัชรินทร์ ถาวระ 084-360-2558 คุณนพมาศ บุญช่วย 092-265-3175

02-152-8350, 02-152-8348, 02-152-8070

ผลิตและจัดจำหน่าย ตู้ชีวนิรภัย Biological Safety Cabinet (Class I , II , III)
ตู้ปลอดเชื้อ Vertical Laminar Air Flow, ตู้ปลอดเชื้อ Horizontal Laminar Air Flow
ตู้ดูดไอสารเคมีและกลิ่น (Fume Hood) ชนิดต่อท่อและไม่ต่อท่อ แบบครอบอ่างและแบบมีฐานพร้อมอ่าง
ตู้เก็บเสมหะ ป้องกันการแพร่เชื้อกระจายสู่สิ่งแวดล้อม (TB Safety Cabinet for Respispiratory Discase Specimen Collection)
เครื่องฆ่าเชื้อ ด้วยคลื่นรังสี UV แบบเคลื่อนที่  (UV Mobile)

ตู้ชีวนิรภัย, ตู้ปลอดเชื้อ, ตู้ดูดไอสารเคมีและกลิ่น

ตู้เก็บเสมหะ ป้องกันการแพร่เชื้อกระจายสู่สิ่งแวดล้อม

เครื่องฆ่าเชื้อด้วยคลื่นรังสี UV แบบเคลื่อนที่  (UV Mobile)

AIRFLOW CALIBARTION CO.,LTD.
บริษัท แอร์โฟล แคลลิเบรชั่น จำกัด

Tel . 02-152-8350, 02-152-8348, 02-152-8070 

E-mail : nop.airflow@gmail.com,  bm.airflow@gmail.com
51/104  ม.9 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 Fax. 0 2152 8348