ให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ

บริษัท แอร์โฟล แคลลิเบรชั่น จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 สถานประกอบการตั้งอยู่เลขที่ 51/104 หมู่ที่ 9  ตำบลลาดสวายอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ 09-2265-3175, 08-4360-2558, 0-2152-8350, 0-2152-8070 โทรสาร 0-2152-8348  เลขประจำผู้เสียภาษี 0135560024782

คุณวัชรินทร์ ถาวระ 084-360-2558 คุณนพมาศ บุญช่วย 092-265-3175

02-152-8350, 02-152-8348, 02-152-8070

จากด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี โดยมีจุดประสงค์เพื่อ ให้บริการสอบเทียบและซ่อม เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย
สามารถสอบกลับถึงมาตรฐานระดับชาติ (National Standard) หรือ นานาชาติ (International Standard) ได้ และควบคุมสภาพแวดล้อมต่างๆ
อาทิเช่น สภาพอากาศภายใน ตู้ปลอดเชื้อและห้องปฏิบัติการ อากาศก่อนปล่อยทิ้งนอกห้องปฏิบัติการ
การฆ่าเชื้อในห้องปฏิบัติการและตู้ Biological Safety Cabinet และแรงดันไฟฟ้าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ลูกค้าสามารถมั่นใจว่าได้รับบริการสอบเทียบตามมาตรฐาน ในระดับสากล อาทิเช่น European standard : EN 12469, NSF – 49,
Australian Standard : 1807, British standard : BS 2646, ANSI/ASHRAE standard : 110 เป็นต้น บริษัทฯ ตระหนักเสมอว่าบุคลากรและผลการวิเคราะห์
จากการปฏิบัติงานมีคุณค่ายิ่ง บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ
ด้วยบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ถูกต้องรวดเร็วและประทับใจกับผู้รับบริการ

ตู้ชีวนิรภัย, ตู้ปลอดเชื้อ, ตู้ดูดไอสารเคมีและกลิ่น

ตู้เก็บเสมหะ ป้องกันการแพร่เชื้อกระจายสู่สิ่งแวดล้อม

เครื่องฆ่าเชื้อด้วยคลื่นรังสี UV แบบเคลื่อนที่  (UV Mobile)

AIRFLOW CALIBARTION CO.,LTD.
บริษัท แอร์โฟล แคลลิเบรชั่น จำกัด

Tel . 02-152-8350, 02-152-8348, 02-152-8070 

E-mail : nop.airflow@gmail.com,  bm.airflow@gmail.com
51/104  ม.9 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 Fax. 0 2152 8348