ให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ

CONTACT INFORMATION

AIRFLOW CALIBARTION CO.,LTD.
บริษัท แอร์โฟล แคลลิเบรชั่น จำกัด

51/104  ม.9 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
Tel . 02-152-8350, 02-152-8348  02-152-8070
ID Line : 0922653175
Fax. 0 2152 8348
E-mail : nop.airflow@gmail.com  /  bm.airflow@gmail.com
คุณวัชรินทร์ ถาวระ : 084-360-2558
คุณนพมาศ บุญช่วย : 092-265-3175

SEND US A MESSAGE

คุณวัชรินทร์ ถาวระ 084-360-2558 คุณนพมาศ บุญช่วย 092-265-3175

02-152-8350, 02-152-8348, 02-152-8070

ตู้ชีวนิรภัย, ตู้ปลอดเชื้อ, ตู้ดูดไอสารเคมีและกลิ่น

ตู้เก็บเสมหะ ป้องกันการแพร่เชื้อกระจายสู่สิ่งแวดล้อม

เครื่องฆ่าเชื้อด้วยคลื่นรังสี UV แบบเคลื่อนที่  (UV Mobile)

AIRFLOW CALIBARTION CO.,LTD.
บริษัท แอร์โฟล แคลลิเบรชั่น จำกัด

Tel . 02-152-8350, 02-152-8348, 02-152-8070 

E-mail : nop.airflow@gmail.com,  bm.airflow@gmail.com
51/104  ม.9 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 Fax. 0 2152 8348